CP เพื่อสังคมยั่งยืน

อ่านข่าวทั้งหมด

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกจาก United Nations Global Compact เป็นองค์กรระดับ LEAD สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทต่อข้อตกลงแห่งสหประชาชาติและหลักสากล 10 ประการ...

20 กันยายน 2564
61

‘ปู พงษ์สิทธิ์’ ส่ง ‘คำสั้นสั้น’ พร้อม MV จากชีวิตจริงของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า...

20 กันยายน 2564
19

ซีพีเอฟเดินเคียงข้างคู่ค้าธุรกิจ-เกษตรกร ยืนแกร่งฝ่าวิกฤต หนุนโตยั่งยืนหลังยุคโควิด-19...

19 กันยายน 2564
135

เครือซีพีพร้อม 3 กลุ่มธุรกิจ ซีพีเอฟ- ทรู-ซีพีออลล์ รับรางวัลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ปี 2564 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนพันธกิจลดโลกร้อน ตอกย้ำจุดยืนการดำเนินธุรกิจด้ว...

17 กันยายน 2564
288

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การนำหลักสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ บนเวทีความร่วมมือสหภาพยุโรปและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ...

17 กันยายน 2564
267